Radan Lášek: Krkonoše v roce 1938 – armáda a opevnění
Málokterý z návštěvníků našeho nejvyššího pohoří má povědomí o tom, že zde bylo v roce 1938 během pěti měsíců vybudováno 53 km dlouhé pevnostní pásmo, zahrnující důmyslný překážkový systém doplněný množstvím polních i permanentních bojových objektů, a že k obraně kronošských hřebenů i průsmyků bylo v září 1938 soustředěno přes 11 tisíc mužů. Dvousvazková publikace „Krkonoše v roce 1938 – armáda a opevnění“ podrobně dokumentuje budování tohoto obranného pásma i jeho následné obsazení. Čtenář zde najde životopisy nejvýznamnějších velitelů i vzpomínky řadových vojáků a zejména příslušníků Stráže obrany státu, svádějících přímo na hranici boje s henleinovskými teroristy.
V plnobarevné přílohové části formátu A4 je reprodukováno množství cenných dobových pohlednic, zachycujících detailně čs. pevnostní objekty i celkovou konfiguraci terénu, určeného pro výstavbu horské fortifikační linie. Historické záběry jsou doplněny současnými snímky pořízenými často v místech, které jsou dnes z důvodu ochrany přírody běžně turisticky nedostupné. Na souboru deseti velkoformátových leteckých snímků z roku 1953, zachycujících celé pohoří i přilehlá sedla, je vyznačeno rozmístění všech vybudovaných i plánovaných krkonošských pevnostních objektů. V přílohách nechybí ani obsáhlá výkresová a mapová dokumentace polních i permanentních bojových objektů. Do obou svazků bylo zařazeno přes 500 fotografií, pohlednic, leteckých snímků a technických výkresů.
Obsah publikace:

1 / Pevnost Krkonoše
Výstavba fortifikací v horském terénu
Projekce lanovek a komunikací pro vojenské účely
Firmy pro opevňovací práce
Vojenské stavební dozory a střežení
Bezpečnostní opatření při pevnostní výstavbě

2 / Četnictvo a finanční stráž v Krkonoších
Četníci jako horští záchranáři
Vybudování mírových stanovišť pro četnictvo jako složky SOS
Činnost finanční stráže
Zvláštní zařízení na komunikacích

3 / Jednotky Stráže obrany státu v Krkonoších
Připravená zařízení na komunikacích – záseky a barikády
Květnová pohotovost
Zkušenosti z květnové pohotovosti
Zářijová pohotovost a vznik Sudetendeutsche Freikorps5
Politická jednání a jejich odezva mezi obyvatelstvem
Činnost SOS po vyhlášení mobilizace a při záboru
Smutná bilance pohraniční války

4 / Zářijová pohotovost u jednotlivých rot SOS
Úsek 9. roty SOS Grünthal
Úsek 1. roty SOS Rokytnice n. Jiz.
Úsek 2. roty SOS Vrchlabí
Úsek 3. roty SOS Maršov

5 / Vojenské jednotky a jejich kasárna
Krkonošská kasárna v Trutnově
Chaty pro strážní oddíly na východě pohoří
Vojenský srub Výrovka
Bezdíčkova kasárna v Bedřichově
Horská kasárna u Kotle (Jestřábí boudy)
Chaty pro strážní oddíly v západní části Krkonoš
Květnová ostraha hranic

6 / Vojenské jednotky v září 1938
Vznik Hraničních oblastí 33 a 34
Příprava obrany západní části pohoří
Příprava obrany centrální části pohoří
Příprava obrany východní části pohoří
Ústup z hřebenů
Německý zábor

7 / Podrobné údaje o úsecích lehkého opevnění
Stavební úsek III (Trutnov)
Stavební úsek Z-1 (Rýchory)
Stavební úsek Z-2 (Dolní Lysečiny)
Stavební úsek Z-3 (Velká Úpa)
Stavební úsek H-1 (Luční hora)
Stavební úsek H-2 (Špindlerův Mlýn)
Stavební úsek H-3a (Zlaté návrší)
Stavební úsek H-3 (Kotel)
Stavební úsek CH-1 (Čertův vrch)
Stavební úsek CH-2 (Polubný)

8 / Projekce a výstavba těžkého opevnění
ŽSV VI Trutnov – podúsek 3./VI (Stachelberg)
ŽSV VI Trutnov – podúsek 7./VI (Rýchory)
ŽSV VI Trutnov – podúsek 5./VI (Albeřice–Maršov)
ŽSV VII Liberec – podúsek 1./VII (Harrachov, Kořenov, Polubný)

9 / Překážkový systém
Protipěchotní překážky
Protitankové překážky pro LO
Protitankové překážky pro TO
Výstavba stálých překážek v Krkonoších
Improvizované překážky
Program ničení

10 / Polní opevnění
Polní opěrné body na Kozích hřbetech
Lokality s dochovaným polním opevněním
Polní objekty pro kanony proti útočné vozbě

11 / Přílohy
(28 příloh v hlavní knize a 14 v přílohovém svazku formátu A4)

(c) Codyprint 2015