Stará vltavská kilometráž v úseku Poněšice–Královská
Pozn. – říční kilometry (řkm) použité v publikaci o vltavském opevnění vycházejí z původní kilometráže, měřené od nultého kilometru při ústí Malše v Č. Budějovicích po řkm 245,8 na soutoku Vltavy s Labem. Od počátku 50. let byla vltavská kilometráž přečíslována protisměrně, tj. od soutoku s Labem k pramenu na Šumavě.
Místo a objekt řkm
U ŠAFAŘÍKA host., háj. 22.0
PURKAREC mlýn vl. 23.9
BUZKOV mlýn vl. 27.0
JAROSLAVICE mlýn vp. 28.0
U BOČKA samota vl. 30.0
HNĚVKOVICE mlýny vp., vl. 32.1
BŘEHY osada vp. 33.5
TÝN N. VLT. mlýn vp. 36.0
– most, mlýn vp., město 36.3
– ústí LUŽNICE vp., 38.9
KOŘENSKO mlýn vl. 40.1
ÚJEZD obec vl., host. 42.6
HLADNÁ obec vp. host. 45.0
NOVÝ MLÝN hydroel. vp. 46.6
REJSÍKOV hydroel. vl. 48.2
ZELENÁ vp. 49.5
HOR. LIPOVSKO mlýn vp. 50.1
DOL. LIPOVSKO mlýn vl. 50.8
HOŘEJŠÍ KOTÁNEK host. 52.7
BOUDA mlýn vp. 53.2
DOL. KOTÁNEK - SV. JAN vl. 55.0
U ŠVIHLÍKA samota vp. 57.2
PODOLSKO sil. most. 58.4
– mlýn a pila vp. 58.8
SANÍK tov. vp. 60.8
ŠEJHAR mlýn vp. 62.1
ČERVENÁ železniční most 62.2
– přívoz, rest. Pazourek 64.0
ČERVENSKÉ PROUDY 65.6
SOCHORSKÉ KROUCENÍ 65.8
MASOPUST 66.3
SLOUPEK 66.5
BABA 66.7
U FROLÍKA 67.8
ZÁBĚLÍ 68.2
CHOCHOLOUŠ 68.4
U PEŘINKY 68.8
U BERÁNKA 70.8
U LAVIČKY host. vp. 71.0
ZVÍKOV hrad vl., přívoz 72.3
– ústí OTAVY vl. 72.6
V BYSTRÉM (peřeje) 73.3
JELCE samota vl. 74.2
LETOŠTICE hydroel vl. 76.9
SOBĚDRAŽSKÉ BŘEHY samota vp. 78.4
ŽĎÁKOV přívoz 82.6
– mlýn a hydroel. vl. 82.8
ORLÍK zámek vl. 85.0
VELKÝ VÍR obec vl., host. 87.5
PODSKALÍ mlýn vp. 90.5
KORCE mlýn vl. 92.7
TĚCHNICE mlýn vl. 95.0
ZLÁKOVICE obec vl., vp., host. 98.0
- mlýny vl., vp. 98.3
SOLENICE obec vl., vp. 100.8
ZDUCHOVICKÉ SKÁLY vl. 101.5
ŠEFROVNA host. vp. 103.5
VOZNICE mlýn vl. 104.1
PROUDKOVICE mlýn vp. 105.5
BŘEHY osada vp. 107.0
KAMÝK N. VLT., most, hotel Manství vp. 110.0
- mlýn vl. 110.3
VELKÁ obec vl. 113.0
PEROUTKA mlýn vp. 114.3
Vestecký most 114.7
VESTEC obec vl., přívoz 115.8
PŘÍVOZEC obec vp. 116.0
ZRŮBEK obec vp., host., přívoz 117.0
BUČILY obec vp. 118.2
NA DŘÍZE (BUČ. PROUDY) 120.0
ZÁBĚHLICE obec vl. 121.0
ŠEVCI balvany vl. 121.1
ZVÍROTICE obec vp. 121.4
ŽUPANOVICE zruš. jez 122.9
– obec vl., host., přívoz 123.3
– zrušený jez 124.2
NA SVINI 125.7
BUKEVNICE mlýn vl. 127.5
CHOLÍN přívoz 129.2
CHOLÍN osada vl. 129.7
CHATA POUR host. vp. 130.1
OBOZ host. vp. 132.0
ČASTOBOŘ dvůr vp. 134.0
SEJCE host. vp., přívoz 136.9
SEJCKÝ OSTROV vp. 138.0
ÚSTÍ osada vp., přívoz 139.7
– ústí MASTNÍKA 139.7
ŽIVOHOŠŤ obec vl., vp., přívoz 142.0
MORÁŇ obec vl., host. 146.0
KRÁLOVSKÁ osada vp. 147.8
(c) Codyprint 2011