Ludvík Krejčí: Já se generálem nenarodil
(z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938)
Ludvík Krejčí byl jedním z nejúspěšnějších legionářských velitelů; jeho jméno však zůstává spojeno především s přípravou obrany ČSR proti rozpínavosti nacistického Německa, která vyvrcholila na podzim 1938 úspěšně provedenou mobilizací. Hlavní velitel čs. branné moci po sobě nezanechal ucelené paměti, ale v rodinném archivu se zachovala jeho obsáhlá písemná agenda, kterou vedl od roku 1939 až do své smrti. Předkládaná publikace obsahuje výběr nejzajímavějších textů, které mají velkou výpovědní hodnotu. Obsah je rozdělen do pěti hlavních částí – na vzpomínkové texty, vyjádření pro historiky a novináře, záznamy o událostech, dopisy a na dokumenty z roku 1938. Většina z těchto materiálů dosud nebyla publikována. Rozsáhlá fotografická příloha pak obsahuje reprezentativní výběr z více než dvou tisícovek historických snímků z pozůstalosti generála Krejčího. Chronologicky řazené a často exkluzivní záběry vytvářejí v přílohové části působivou fotokroniku, v níž se osudy výjimečného vojenského profesionála promítají na pozadí dějin Československé republiky.
Obsah:

1. Vzpomínkové texty
1.1 Nedokončené vzpomínky (1967)
1.2 Výpověď na Ministerstvu vnitra (1946)
1.3 Výpověď na Ministerstvu vnitra (1946)
1.4 Přihláška do armády (1946)
1.5 Vyjádření pro Jaromíra Dolanského (1966)

2.  Vyjádření pro historiky a novináře
2.1 Odpovědi na dotazy Jana Kašpara (1963)
2.2 Odpovědi na dotazy Josefa Novotného (1965, 1966)
2.3 Odpovědi na dotazy Antonína Faltyse (1967)
2.4 Odpovědi na dotazy Jiřího Horského (1967)
2.5 Odpovědi na dotazy Václava Pejřila (1968)

3.  Záznamy o událostech
3.1 Záznam o bitvě u Bachmače (1938)
3.2 Záznam o návštěvě v Jugoslávii (1937)
3.3 Záznam o audienci u prezidenta republiky (1946)
3.4 Záznam o svědectví před Národním soudem (1947)
3.5 Záznam o natáčení s francouzskou televizí (1967)

4.  Dopisy
4.1 Dopis Karlu Hermannu Frankovi (1943)
4.2 Dopis Prokopu Drtinovi (1945)
4.3 Dopis Ludvíku Svobodovi (1945)
4.4 Dopis velitelství II. sboru (1945)
4.5 Dopis Ministerstvu financí (1945)
4.6 Dopis Josefu Davidovi (1945)
4.7 Dopis Josefu Davidovi (1945)
4.8 Dopis spoluvězni z Terezína (1946)
4.9 Dopis Edvardu Benešovi (1946)
4.10 Dopis Edvardu Benešovi (1946)
4.11 Dopis Ministerstvu národní obrany (1946)
4.12 Dopis Vojenské kanceláři prezidenta republiky (1946)
4.13 Dopis Josefu Davidovi (1947)
4.14 Dopis Okresnímu národnímu výboru v Žamberku (1953)
4.15 Dopis Ministerstvu národní obrany (1953)
4.16 Dopis Antonínu Zápotockému (1954)
4.17 Dopis Ministerstvu národní obrany (1964)
4.18 Dopis Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa (1964)
4.19 Dopis Ministerstvu národní obrany (1964)
4.20 Dopis výboru pro dějiny protifašistického odboje (1965)
4.21 Dopis Janu Kašparovi (1967)
4.22 Dopis Pavlu Čarnogurskému (1967)
4.23 Dopis Janu Kašparovi (1967)
4.24 Dopis Ministerstvu národní obrany (1968)
4.25 Dopis Místnímu národnímu výboru v Jablonném nad Orlicí (1969)
4.26 Dopis Svazu protifašistických bojovníků v Jablonném nad Orlicí (1970)
4.27 Dopis Osvaldu Brázdovi (1970)

5.  Dokumenty z roku 1938
5.1 Projev na oslavě výročí bitvy u Bachmače 13. března 1938
5.2 Dopis francouzskému generálu Gamelinovi ze 7. dubna 1938
5.3 Memorandum členům Nejvyšší rady obrany státu z 9. září 1938
5.4 Memorandum členům Nejvyšší rady obrany státu z 15. září 1938
5.5 Memorandum prezidentovi a ministrovi národní obrany z 16. září 1938
5.6 Dopis prezidentovi a předsedovi vlády z 25. září 1938
5.7 Směrnice pro velitele armád z 25. září 1938
5.8 Dálnopisný rozhovor s předsedou vlády z 29. září 1938
5.9 Telegram prezidentovi z 29. září 1938
5.10 Rozkaz z 30. září 1938
5.11 Vyjádření k novému ústavnímu uspořádání z 16. října 1938
5.12 Rozkaz z 29. listopadu 1938

(c) Codyprint 2018