Trojmezní bod čsl.-rakousko-německý (1321 m) se nacházel na Šumavě v mělkém sedle mezi kótami Plechý (1375 m) a Trojmezná (1364 m). Země Česká měla společné hranice s Německem v délce 1207 km, s Rakouskem v délce 260 km a se zemí Moravskoslezskou v délce 345 km.
Nahoře: Šumavský trojstátní mezník při pohledu z Československa.
Střed: Trojstátní mezník s čsl. finančníkem vyfocený z bavorského území, 30. léta min. stol.
Dole: Pohled na Trojmezí z Rakouska z doby před isnstalováním moderního trojmezníku. Na snímku jsou vidět hraniční sloupy všech tří států. Československý sloup splňoval reprezentativní funkci symbolu státní suverenity evidentně nejlépe.

Nahoře vlevo: Záběr na Trojmezí po roce 1945.
Nahoře vpravo: Příslušník čsl. finanční stráže na Trojmezí při zimní pochůzce, 30. léta min. stol.
(c) Codyprint 2011