Vlevo: plukovník četnictva Jaroslav Wít
Střed: vrchní policejní rada Karel Herr
Vpravo: ministerský inspektor finanční stráže František Kreysa (poválečná úprava prvorepublikového stejnokroje s přesunutím distinkcí z límce na nárameníky)
Z kolekce tří portrétních snímků lze vyčíst některé průvodní znaky období první Československé republiky – prvotřídní práci kabinetních fotografů, eleganci čsl. stejnokrojů konce 30. let a v neposlední řadě odkaz vysokých vládních úředníků, jejichž krédem byla služba celku a nikoliv obohacování na úkor státu, jak to vidíme u našich vládních „elit“ v současnosti.
(c) Codyprint 2011