doz. fin. stráže Rudolf JOSIEK
Narozen 2. prosince 1914 v obci Lyžbice (okr. Český Těšín), v letech 1933-1935 absolvoval prezenční službu u p. pl. 8, poté zůstal v armádě jako délesloužící, v březnu 1938 ukončil službu jako četař přestupem k fin. stráži. Přidělen na odd. fin. stráže Hazlov, padl dne 28. září 1938 v Horních Lomanech u Františkových Lázní, pohřben v rodné obci.

Od 21. května do 21. září 1938 byla četa SOS Hazlov umístěna v okolí Hazlova. Dne 22. září ve 4.30 hod. četa ustoupila pod tlakem přesily na pozice určené velitelem praporu SOS Falknov majorem Helvínem. Tyto pozice se nalézaly na západním okraji obce Horní Lomany. Zde za stálých přestřelek s ordnery padl dne 28. září o 2. hod. ranní u záseků u železničního přejezdu dozorce fin. stráže Rudolf Josiek. Dne 29. září byli v odvetu zastřeleni v boji tři členové Freikorpsu, za což byli členové družstva za války vyšetřováni gestapem. Dne 30. září byl nařízen ústup, který se prováděl v etapách, jak pokračoval zábor pohraničí, až do Kralovic. Zde byla SOS rozpuštěna a bylo nařízeno nastoupit běžnou rezortní službu fin. stráže na nové hranici.

Rudolf Josiek jako délesloužící poddůstojník čsl. armády
Na dnes již historickém snímku Josiekova hrobu v Třinci je zachycena bronzová deska s reliéfem umírajícího vojáka od akademického sochaře Vávry, slavnostně odhalená za účasti čestné roty finanční stráže v květnu 1947. Po šedesáti letech, v roce 2007, byla tato deska z náhrobku odsekána a odcizena zloději kovů. (foto S. Stupková)
Detailní záběr na Josiekův pomník, postavený na místě silničního zátarasu, při jehož střežení mladý finančník padl
Pomník je situován u železničního přejezdu na okraji Františkových Lázní, v těsné blízkosti frekventované komunikace Cheb–Vojtanov.
(c) Codyprint 2011