doz. fin. stráže František KARÁSEK
Narozen 27. ledna 1910 v Božkově (okr. Plzeň), zařazen na odd. fin. stráže Plesná, dne 30. září 1938 smrtelně zraněn u drážního přejezdu mezi obcemi Vildštejn (Skalná) a Klinghart (Křižovatka), poté odvlečen henleinovci do ašské nemocnice, kde 1. října zemřel.

Oddělení fin. stráže Plesná mělo počátkem roku 1938 stav osm zaměstnanců. Během měsíce dubna bylo zesíleno o sedm nově přijatých zaměstnanců. Dne 21. května 1938 v časných ranních hodinách byla vyhlášena pohotovost složek SOS. Příslušníci fin. stráže se odebrali na přikázaná stanoviště, služba byla konána 18 hodin denně. Později bylo zavedeno 12 hodin služby a bylo prováděno pravidelné spojení hlídkami se sousedními družstvy SOS.
Bez zvláštních příhod uplynulo celé léto a přišel měsíc září 1938, kdy se politická situace den ode dne horšila. Dne 22. září ve 2.30 hod. ráno byl nařízen ústup z Plesné do Tršnice. Byl to smutný pohled na odcházející družstvo SOS, jehož příslušníci jen s batohy na zádech opouštěli své stanoviště. Vrchní respicienti Josef Brandejs a Bohuslav Dušek u celního úřadu v Plesné zůstali na základě mylných informací (předání úřadu) a byli ráno o 6. hod. zajati Freikorpsem a odvezeni do Německa, odkud se vrátili až v druhé polovině října 1938.

Pohled přes pomník dozorce Františka Karáska směrem k železničnímu přejezdu
Detailní pohledy na pomník, který se nachází na okraji lesa mezi obcemi Skalná a Křižovatka.
Družstvo Plesná poté vystřídalo několik stanovišť: Tršnice, chebské letiště, Frant. Lázně a Horní Lomany, kde spolu s jinými příslušníky SOS bez dalších rozkazů a bez spojení se zázemím nečinně přihlíželo tomu, jak z Německa do Chebu projíždí desítky aut obsazených ozbrojenými příslušníky Freikorpsu a SA-many. Pozdě večer se družstvo Plesná vrátilo do Tršnice, kde přenocovalo.
Dne 29. září jsme opět obsadili Frant. Lázně a Horní Lomany. Dne 24. září bylo naše družstvo odesláno do Žirovic severně od Frant. Lázní. Dne 25. září pozdě večer dostalo družstvo rozkaz zaujmout postavení polní stráže na křižovatce železniční trati a silnice Velký Luh–Klinghart–Vildštejn. Na tomto místě minuly tři dny bez příhod. až dne 29. září byly naše hlídky napadeny palbou. Přestřelka trvala asi 15 minut, raněn nebyl nikdo.
Dne 30. září v 6.30 hod. bylo stanoviště opět napadeno silnou střelbou. Při nařízeném ústupu na výšinu Kriegshan byl na louce mezi lesíky smrtelně raněn doz. František Karásek, který měl průstřel ruky a břicha. Raněný nemohl být pro těžké zranění a otevřený terén ihned odnesen, byl proto ukryt na okraji lesa v lesním příkopě. Povoz, který byl pro zraněného odeslán, se vrátil prázdný, neboť v té době bylo místo již obsazeno asi 150 ordnery. Naše družstvo na tomto stanovišti přitom čítalo pouze 11 mužů vyzbrojených jen puškami.
Doz. Karásek byl Němci odvlečen do Aše, kde druhého dne zemřel. Po tomto incidentu byla vyžádána posila a zmíněná křižovatka byla v 17 hod. opět obsazena; družstvo Plesná tam bylo ponecháno na stráži do 1. října 1938. Toho dne v 10 hod. se družstvo dalo na ústup do Steinu přes Falknov, Teplou, Bezvěrov, Horní Bělou až do Kralovic. Celá tato cesta z Chebska byla vykonána pěšky.

resp. fin. stráže Ladislav Pokorný

(c) Codyprint 2011